טופס רישום לשנת פעילות 2019-2020
נא מלא את כל הפרטים הרלוונטים בטופס זה
בוגרים נא למלא את הפרטים בשדות של "הורה 1"
1. פרטי ההורים
שם הורה 1 *
שם משפחה הורה 1 *
נייד הורה 1 *
דוא"ל הורה 1 *
כתובת *
עיר *
הורה 1 תפקיד בתנועה *
שם פרטי הורה 2
שם משפחה הורה 2
טלפון נייד הורה 2
דוא"ל הורה 2
הורה 2 תפקיד בתנועה
מספר ילדים בתנועה *
מצב משפחתי *
ידוע לי כי הפעילות מצולמת וכי יתכן שיפורסמו במדיות השונות, מאשר צילום ופירסום *
השלמת ההרשמה לאחר סיום מילוי כל 4 השלבים.